นายก อบจ.สงขลา มอบโล่และเหรียญรางวัลให้แก่โค้ชผู้ฝึกสอนและนักกีฬาที่ชนะการแข่งขันกรีฑา

    2017-06-27 11:27:02
    26 มิ.ย.60 เวลา 15.30 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา มอบโล่และเหรียญรางวัลให้แก่โค้ชผู้ฝึกสอนและนักกีฬาที่ชนะการแข่งขันกรีฑา ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์