นายก อบจ.สงขลา ร่วมแสดงความยินดีกับท่านกงสุลใหญ่ อินโดนีเซีย เนื่องในงานเลี้ยงวัน อีฏีลฟิตรี

    2017-06-27 11:26:16
    26 มิ.ย.60 เวลา 14.30 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ร่วมแสดงความยินดีกับท่านกงสุลใหญ่ อินโดนีเซีย เนื่องในงานเลี้ยงวัน อีฏีลฟิตรี ประจำปี ฮ.ศ.1438 ณ บ้านพักท่านกงสุลใหญ่