นายก อบจ.สงขลา มอบ ผชช.วิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ เปิดอบรมและพบปะ อสม./อสมช. ของ อ.ระโนด

    2017-06-27 11:23:37
    26 มิ.ย. 60 เวลา 10.00 น. นายนิพนธ์ บุญญมณี นายก อบจ.สงขลา มอบ ผชช.วิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ เปิดอบรมและพบปะ อสม./อสมช. ของ อ.ระโนด (ต.บ้านใหม่/ท่าบอน/ระโนด/ปากแตระ) รวมจำนวน 449 คน