นายก อบจ.สงขลา เป็นเกียรติมอบโล่รางวัลแก่โค้ชนักกีฬาฟันดาบสากลดีเด่น และนักกีฬาฟันดาบสากลดีเด่น

    2017-06-27 11:22:35
    26 มิ.ย.60 เวลา 14.15 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา เป็นเกียรติมอบโล่รางวัลแก่โค้ชนักกีฬาฟันดาบสากลดีเด่น และนักกีฬาฟันดาบสากลดีเด่น ณ อาคารศรีเกียรติพัฒน์ อบจ.สงขลา