ปลัด อบจ.สงขลา มอบเหรียญรางวัลพร้อมของที่ระลึกแก่นักกีฬาฟันดาบสากล

    2017-06-27 11:21:24
    วันที่ 25 มิ.ย.60 เวลา 15.00 น.นายสำรวม รักษาพราหมณ์ ปลัด อบจ.สงขลา มอบเหรียญรางวัลพร้อมของที่ระลึกแก่นักกีฬาฟันดาบสากล ณ ห้องประชุมอาคารศรีเกียรติพัฒน์ อบจ.สงขลา