นายก อบจ.สงขลา ร่วมในกิจกรรม ปั่นเมืองกีฬา สงขลาสองเล

    2017-06-27 11:19:41
    25 มิ.ย.60 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมในกิจกรรม ปั่นเมืองกีฬา สงขลาสองเล พร้อมกล่าวเปิดการจัดกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพร แหลมสนอ่อน อ.เมือง จ.สงขลา ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ เนชั่น ช่อง 22 ชมรมจักรยานจังหวัดสงขลา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา ร่วมกันจัดกิจกรรมครั้งนี้