นายก อบจ.สงขลา ร่วมงานพิธีสถาปนาคณะการการสโมสรโรตารีสงขลา

    2017-06-27 11:02:32
    24 มิ.ย.60 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ร่วมงานพิธีสถาปนาคณะการการสโมสรโรตารีสงขลา ปีบริหาร 2560 - 2561 ณ โรงแรมวีว่า สงขลา