นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิสเนต การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 45

    2017-06-27 10:55:27
    24 มิ.ย.60 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิสเนต การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 45 โดยมีคุณสุรเชษฐ์ ประยืนยง ประธานชมรมกีฬาเพาะกายและฟิสเนตสงขลา กล่าวรายงานการจัดการแข่งขัน พร้อมด้วยนายสมคิด อรัญดร ประธานสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ นายสหัส อินสุวรรณโณ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขัน ซึ่งจะทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 24-28 มิถุนายน 2560 ณ บริเวณลานกิจกรรม หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่