นายก อบจ.สงขลา จัดระเบียบการจราจร การจอดรถ การเข้า-ออกภายในสนามกีฬาติณสูลานนท์

    2017-06-27 10:53:00
    24 มิ.ย.60 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประชุมร่วมกับ พล.ต.ต.ปรีดา เปี่ยมวารี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่ กกท สงขลา และเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อจัดระเบียบการจราจร การจอดรถ การเข้า-ออกภายในสนามกีฬาติณสูลานนท์ ณ ห้องอำนวยการรักษาความปลอดภัย สนามกีฬาติณสูลานนท์