นายก อบจ.สงขลา เยี่ยมและให้กำลังนักกีฬาเอ็กซ์ตรีม

    2017-06-27 09:56:26
    วันที่ 23 มิถุนายน 2560 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เยี่ยมและให้กำลังนักกีฬาเอ็กซ์ตรีม ที่จะลงแข่งขันกีฬาเอ็กซ์ตรีม ในรายการสปีดสเก็ต 5,000 เมตร นายตุลาการ ภาคแก้ว และรายการสปีดลีเลย์ 3,000 เมตร ซึ่งจะลงแข่ง 3 คน คือนายตุลาการ ภาคแก้ว นายชุติพันธ์ นครังสุ และนายณัฐดนัย เงินบาท ในการชิงเหรียญทอง ณ สนามแข่งขันเอ็กซ์ตรีมหน้า สนามกีฬาติณสูลานนท์