นายก อบจ.สงขลา แสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ชนะเลิศทำเหรียญทองให้กับทัพนักกีฬาจากจังหวัดสงขลา

    2017-06-22 10:02:55
    21 มิ.ย.60 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา แสดงความยินดีกับ นางสาวอรพิน เพ็ชร์เล็ก ที่ชนะเลิศทำเหรียญทองให้กับทัพนักกีฬาจากจังหวัดสงขลา ในประเภททีม และอีกหนึ่งเหรียญจาก นายรอดิง หมีนเส็น ได้รับเหรียญทองขี่ม้าประเภทบุคคล