นายก อบจ.สงขลา ร่วมติดตามประมวลผลการจัดงาน ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45

    2017-06-22 09:56:28
    21 มิ.ย.60 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมกับนายสกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย และเลขาธิการการกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้แทนคณะนักกีฬาจากทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม ณ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา ทั้งนี้เพื่อติดตามประมวลผลการจัดงาน ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 และเพื่อเป็นการรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นในสนามแข่งขัน รวมถึงการคัดเลือกเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติในครั้งต่อไป ซึ่งที่ประชุมมีมติให้จังหวัดเชียงราย เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46