นายก อบจ.สงขลา ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ทัพนักกีฬาเอ็กซ์ตรีม

    2017-06-22 09:53:56
    21 มิ.ย.60 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ทัพนักกีฬาเอ็กซ์ตรีม พร้อมเจ้าหน้าที่ ที่เข้ามาร่วมแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 ณ บริเวณด้านหน้าสนามกีฬาติณสูลานนท์ อ.เมือง จ.สงขลา