นายก อบจ.สงขลา ตรวจความคืบหน้า การเสริมผิวถนนจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต

    2017-06-16 15:26:09
    13 มิ.ย.60 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายจารึก ไชยประภา รักษาการ ผอ.กองผังเมือง ตรวจความคืบหน้า การเสริมผิวถนนจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต เพื่อให้ถนนอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ พร้อมใช้ให้ทันก่อนพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35