นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจดูการปรับปรุงถนนสายติณสูลานนท์

    2017-06-16 13:57:31
    11 มิ.ย.60 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจดูการปรับปรุงถนนสายติณสูลานนท์ บริเวณสวน 72 พรรษา ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กำลังดำเนินการปูพื้นถนนใหม่เป็นการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลติกส์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักกีฬาจากทั่วประเทศ และนักท่องเที่ยวในข่วงการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 45 ซึ่งกำลังจะถึง