นายก อบจ.สงขลา ร่วมในงานแถลงข่าว โครงการสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ครบรอบ 175 ปี

    2017-06-16 13:54:59
    11 มิ.ย.60 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมในงานแถลงข่าว โครงการสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ครบรอบ 175 ปี ซึ่งจัดโดยเทศบาลนครสงขลา ผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สำนักงานหาดใหญ่ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหสัดสงขลา  นายกสมาคมฮกเกี้ยน  ภาคีคนรักสงขลาและนายกเทศบาลนครสงขลา ณ โรงสีแดง ถ.นครนอก อ.เมือง จ.สงขลา  ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่นอันดีงาม อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดรายได้  ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มองว่าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองแห่งนี้ อยู่คู่เมืองสงขลามาเป็นระยะเวลายาวนาน จนปีนี้เป็นปีที่ 175 และที่นี่เป็นสิ่งที่ชาวสงขลาให้ความเคารพนับถือ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จึงได้สนับสนุนกิจกรรมในโครงการแบบนี้เป็นประจำ เพื่อให้สอดคล้องกับการเป็นสงขลาเมืองเก่า และ ทางอบจ.สงขลาได้เล็งเห็นร่วมกับหลายภาคส่วน เพื่อที่จะร่วมกันทำให้สงขลาเป็นเมืองมรดกโลก วันนี้ทุกภาคส่วนมีความเข้มแข็ง จึงมีส่วนผลักดันให้สงขลาเป็นเมืองมรดกชาติ ซึ่งถ้าเราจะเป็นเมืองมรดกโลกเราจะต้องมีการเตรียมความพร้อม เพื่อให้เป็นระบบ ดังนั้นทาง อบจ.สงขลา จึงต้องจัดเตรียมความพร้อมเพื่อให้เป็นระบบ โดยได้สนับสนุนงบ 5 ล้านบาทเพื่อให้จัดเตรียมสงขลาให้เป็นมรดกโลก โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย เป็นผู้ทำการวิจัย เพื่อที่จะยื่นเสนอต่อยูเนสโกต่อไป ในฐานะที่สงขลาเป็นเมืองเก่า และรายังมีศาลหลักเมืองที่เก่าแก่ถึง 175 ปี  จึงทำให้สงขลาเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมากขึ้น  โดยการจัดงานสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ครบรอบ 175 ปี จะจัดในระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2560 นี้