นายก อบจ.สงขลา จัดระเบียบในส่วนของห้องต่างๆ ในสนามกีฬาติณสูลานนท์

    2017-06-16 13:53:42
    11 มิ.ย.60 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำคณะ กรรมการ กกท. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจัดระเบียบในส่วนของห้องต่างๆ ในสนามกีฬาติณฯ เพื่อเตรียมรับคณะกรรมการ นักกีฬา สื่อมวลชน ในช่วงที่มีการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35