นายกร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบช่อดอกไม้ในพิธีสถาปนา คณะกรรมการชมรม สมาคม และมูลนิธิหาดใหญ่

    2017-06-16 13:53:21
    10 มิ.ย.60 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบช่อดอกไม้ในพิธีสถาปนา คณะกรรมการชมรม สมาคม และมูลนิธิหาดใหญ่ สมัยที่ 21 ศูนย์ประสานชาวจีนโพ้นทะเล ภาคใต้ สมัยที่ 1  ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เด้นส์หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีกงสุลใหญ่จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดสงขลา สมาคม ชมรม ภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมแสดงความยินดีในงานสถาปนาฯ