นายก อบจ.สงขลา ร่วมประชุมกับผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาก 14 จังหวัดภาคใต้

    2017-06-16 13:42:58
    8 มิ.ย.60 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมกับผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาก 14 จังหวัดภาคใต้ ในการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค โดยมี พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการจากกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเข้าร่วมประชุม และรับฟังปัญหา ข้อซักถาม และข้อเสนอแนะ จากผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ ณ  ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา