นายก อบจ.สงขลา ร่วมงานวันคล้ายวันประสูติองค์กวนอู

    2017-06-16 13:41:42
    7 มิ.ย.60 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมงานวันคล้ายวันประสูติองค์กวนอู  ณ สมาคมฮกเกี้ยน อ.เมือง จ.สงขลา