นายก อบจ.สงขลา ให้การต้อนรับอาจารย์จากวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

    2017-06-16 09:02:17
    7 มี.ย.60 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับอาจารย์จากวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยบุคลากรและ นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 22 ราย ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในหัวข้อ การบริหารท้องถิ่นในบริบทการเปลี่ยนแปลงการเมือง และการบริหารภาครัฐตามรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 20 ทั้งนี้เป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ ให้แก่บุคลากรและนักศึกษา เพื่อที่บุคลากรและนักศึกษาที่มาศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จะได้รับความรู้ และประสบการณ์การทำงาน ของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่เกี่ยวเนื่องกับชุมชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้กล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษ ณ ชั้น 2 ห้องมิ่งเมือง พร้อมทั้งพาชม ขั้นตอนทำงานของกล้อง  CCTV ศูนย์สั่งการ และศูนย์ประสานงานการแพทย์ฉุกเฉินที่เกี่ยวเนื่องกับชุมชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา ณ อาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา