กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่เกรดปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายกลางบ้าน ม.1 ต.คลองหอยโข่ง

    2017-06-14 09:48:50
    เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่เกรดปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายกลางบ้าน ม.1 ต.คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา