นายก อบจ.สงขลาทำพิธีบวงสรวงกราบไหว้ขอพรศาลพระภูมิเจ้าที่ ภายในสนามกีฬาติณสูลานนท์

    2017-06-13 09:22:44
    9 มิ.ย.60 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ทำพิธีบวงสรวงกราบไหว้ขอพรศาลพระภูมิเจ้าที่ ภายในสนามกีฬาติณสูลานนท์ และทำพิธีทางพราหมณ์เพื่อสักการะบูชา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ตลอดจนถึงบรรพบุรุษ เพื่อให้ปกปักรักษาแคล้วคลาด และราบรื่นด้วยประการทั้งปวง หน้าอาคารสนามกีฬาติณสูลานนท์ พร้อมทั้งนิมนต์พระสงฆ์ 9 รูปมาทำพิธี ทางพุทธศาสนา ณ ห้องนิลพานิช ชั้น 3 ภายในอาคารสนามกีฬาติณสูลานนท์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสทำพิธีเปิดสนามกีฬาติณสูลานนท์ ในภาคเช้า