พิธีเปิดสนามกีฬาติณสูลานนท์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

    2017-06-13 09:17:42
    9 มิ.ย.60 ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เดินทางมาเป็นประธานในการเปิด สนามกีฬาติณสูลานนท์ โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาให้การต้อนรับ ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร สมาขิกสภา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในจังหวัดสงขลา ร่วมต้อนรับ ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ อ.เมือง จ.สงขลา โดยที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ทำการปรับปรุง ซ่อมแซมก่อสร้าง สนามกีฬาติณสูลานนท์ใหม่ครั้งนี้ เพื่อที่จะใช้สนามแห่งนี้ เป็นสนามกีฬาหลักในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 ซึ่งจังหวัดสงขลา เป็นเจ้าภาพในการแข่งขัน และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 นอกจากนั้นแล้วสนามกีฬาติณสูลานนท์ยังเป็นสถานที่ เพื่อให้บริการสาธารณะแก่องค์กรต่างๆทั้งภาครัฐ เอกชน ชมรม สมาคมต่างๆใช้เป็นกิจกรรมทางการกีฬา การออกกำลังกาย โดยภายในสนามดังกล่าวประกอบด้วยอาคารสนามกีฬาหลัก อาคารที่พักนักกีฬา สนามฟุตบอล สนามฟุตบอลขนาดเล็ก สนามฟุตบอลหญ้าเทียม สนามเปตอง โรงยิมเอนกประสงค์ สนามบาสเก็ตบอล สระว่ายน้ำ ศูนย์บริการกล้ามเนื้อ โดยสนามกีฬาแห่งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้จัดทำโครงการให้เป็นศูนย์กีฬาภาคใต้ ดังนั้นจึงต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อให้สนามกีฬาแห่งนี้มีความมั่นคง แข็งแรงและมีประสิทธิภาพ เพื่อใชัในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาตลอดเวลา และที่สำคัญจะใช้ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 และกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 35