รองนายก อบจ.สงขลา นำเครื่องจักรกล พร้อมกองช่างขุดลอกผักตบชวา

    2017-06-08 13:51:42
    7 มิถุนายน 2560  ดร.อับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายก อบจ.สงขลา นำเครื่องจักรกล พร้อมกองช่างจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลามาทำการขุดลอกผักตบชวา โดยร่วมกับ จังหวัดสงขลา โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เทศบาลเมืองคอหงส์ ชุมชนเทศบาลเมืองคอหงส์ นักเรียน นักศึกษา เป็นโครงการกำจัดผักตบชวา ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา ณ บริเวณคลองสะพานพรุ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ให้กำจัดผักตบชวาทั่วประเทศ