รองนายกอบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดการอบรมการดูแลปัญหาสุขภาพจิตในผู้ดูแลผู้สูงอายุติดเตียงและผู้สูงอายุ

    2017-06-08 13:43:25
    วันที่ 7 มิถุนายน  2560 เวลา 10.30 น. นายสมหมาย   ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการอบรมการดูแลปัญหาสุขภาพจิตในผู้ดูแลผู้สูงอายุติดเตียงและผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี (ชั้น 4) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา