รองนายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดการอบรมชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น

    2017-06-08 13:38:46
    7 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00น. นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการอบรมชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น หลักสูตร การปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ อบจ.สงขลา