นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาติณสูลานนท์

    2017-06-07 14:30:48
    7 มิถุนายน 2560 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาติณสูลานนท์ในส่วนต่างๆ เพื่อความเรียบร้อยของสนามกีฬาก่อนถึงพิธีเปิดใช้สนามกีฬา ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 โดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้เรียนเชิญ ดร. พิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี มาเป็นประธานในพิธีเปิดใช้สนามติณสูลานนท์ อย่างเป็นทางการ