กิจกรรม Big Cleanning Day บริเวณโดยรอบสนามกีฬาติณสูลานนท์

    2017-06-07 11:37:38
    6 มิถุนายน 60 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นักเรียนจากโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ เข้าร่วมในกิจกรรม Big Cleanning Day บริเวณโดยรอบสนามกีฬาติณสูลานนท์ และชายหาดชลาทัศน์ ร่วมด้วยภาคีเครือข่ายประกอบด้วย จังหวัดสงขลา ท้องถิ่นจังหวัด และเทศบาลนครสงขลา ร่วมในกิจกรรมดังกล่าว โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมในกิจกรรม Big Cleanning Day ณ บริเวณสนามกีฬาติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จ.สงขลา