นายก อบจ.สงขลา ติดตามความก้าวหน้าสนามกีฬาติณสูลานนท์

    2017-06-05 10:48:10
    4 มิ.ย.60 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ติดตามความก้าวหน้าสนามกีฬาติณสูลานนท์ ซึ่งกำลังเร่งรัดทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์โดยรอบ