นายก อบจ.สงขลา ร่วมต้อนรับ ฯพณฯพลเอกเปรม ติณสูลานนท์

    2017-06-05 10:46:52
    3 มิ.ย.60 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมต้อนรับ ฯพณฯพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในจังหวัดสงขลา ซึ่งถือเป็นบ้านเกิดของท่าน และติดตามภารกิจงานต่างๆ อาทิสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ แหล่งเรียนรู้ป่าโกงกาง โรงเรียนมหาวชิราวุธ และบ้านพธำมรงค์ พร้อมทั้งแวะชมอาคารสนามติณสูลานนท์