นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างทางเท้าเดินชมศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลน สวนประวัติศาสตร์

    2017-06-01 15:49:49
    29 พ.ค.60 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างทางเท้าเดินชมศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลน ณ สวนประวัติศาสตร์ มูลนิธิพลเอกเปรมติณสูลานนท์