นายก อบจ.สงขลา ประธานประชุมเตรียมงาน Big Cleaning Day สนามติณสูลานนท์

    2017-06-01 15:47:42
    29 พ.ค.60 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ประธานประชุมเตรียมงาน Big Cleaning Day สนามติณสูลานนท์ และพื้นที่โดยรอบในวันที่ 6 มิถุนายน 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุม อบจ.สงขลา