นายก อบจ.สงขลา ประธานประชุมการเตรียมจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน Nation Bike Thailand 2017

    2017-06-01 15:46:45
    29 พ.ค.60 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ประธานประชุมการเตรียมจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน Nation Bike Thailand 2017 ปั่นเมืองกีฬา สงขลาสองเล ซึ่ง อบจ.สงขลา จัดร่วมกับเครือเนชั่น ในวันที่ 25 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมมิ่งเมือง ชั้น 2 อบจ.สงขลา