นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ติดตามการซ่อมแซมถนนหน้าสี่แยกพระพุทธ

    2017-06-01 15:44:35
    29 พ.ค.60 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ติดตามการซ่อมแซมถนนหน้าสี่แยกพระพุทธ ศูนย์ราชการ โดยการอัดบด ปูราดยางแอสฟัลท์ติก ยาวตลอดถึงภายในสนามกีฬาติณสูลานนท์ ซึ่ง อบจ.สงขลา สนับสนุนงบประมาณตามคำร้องขอของเทศบาลนครสงขลา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามรับการเป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติ สงขลาเกมส์ 20 - 30 มิถุนายนนี้