นายก อบจ.สงขลา นำคณะนักศึกษาลงพื้นที่ทำกิจกรรมเพื่อสังคม ที่โรงเรียน ตชด. สื่อมวลชนกีฬา

    2017-05-29 10:49:34
    28 พ.ค. 60 เวลา 09.45 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ในฐานะประธานรุ่น นำคณะนักศึกษา ของ กพร.2 รุ่นที่ 1 หลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมที่ยังยืน innOOpdc. ที่มาศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ทำกิจกรรมเพื่อสังคม ที่โรงเรียน ตชด. สื่อมวลชนกีฬา ต.สำนักแต้ว อ.สะเดา โดยนำอุปกรณ์การเรียน การสอน และทุนการศึกษาไปมอบให้กับนักเรียน