นายกอบจ.สงขลา ตรวจดูความพร้อมของสนามกีฬาเมืองสะเดา

    2017-05-29 10:48:34
    28 พ.ค.60 เวลา 08.30 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกอบจ.สงขลา ตรวจดูความพร้อมของสนามกีฬาเมืองสะเดา ซึ่งทางอบจ.สงขลาได้ปรับปรุงสนามใหม่ และทำลู่วิ่งยางสังเคราะห์ เพื่อให้เป็นสนามกีฬามาตรฐานของอำเภอสะเดา และล่าสุดได้ทำการติดตั้งไฟฟ้าส่องสนามทั้งสี่มุมของสนามฟุตบอล เพื่อเตรียมรับการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 ซึ่งสนามแห่งนี้จะใช้เป็นอีกสนามหนึ่ง ในการแข่งขันฟุตบอลในกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 45