นายกอบจ.สงขลา ลงพื้นที่ดูการซ่อมแซมถนนหน้าศาลจังหวัด ศาลแขวง ศูนย์ราชการ(ศาลากลาง)

    2017-05-29 10:47:46
    27 พ.ค. 60 เวลา 09.30 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกอบจ.สงขลา ลงพื้นที่ดูการซ่อมแซมถนนหน้าศาลจังหวัด ศาลแขวง ศูนย์ราชการ(ศาลากลาง)และสายต่างๆ รวม 3 สาย โดยการอัดบดปูราดยางแอสฟัลท์ติกใหม่ รวมถึงบริเวณสี่แยกพระพุทธฯ ตลอดถึงภายในสนามกีฬาติณสูลานนท์ ซึ่ง อบจ.สงขลาสนับสนุนงบประมาณตามคำร้องขอของเทศบาลนครสงขลา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการปรับภูมิทัศน์รับการเป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติ สงขลาเกมส์ 20-30 มิถุนายนนี้