นายกอบจ.สงขลา ร่วมต้อนรับท่านรองนายกรัฐมนตรี ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม

    2017-05-29 10:46:35
    26 พ.ค. 60 เวลา 18.30 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกอบจ.สงขลา ร่วมต้อนรับท่านรองนายกรัฐมนตรี ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม และร่วมแสดงความยินดีกับท่านประธานหอการค้าจังหวัดสงขลาคนใหม่และคณะกรรมการบริหารฯ