นายกอบจ.สงขลา ลงพื้นที่ดูแลการทำความสะอาด เตรียมความพร้อมในการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายต่างๆ

    2017-05-29 10:45:17
    26 พ.ค. 60 เวลา 13.30 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกอบจ.สงขลา ลงพื้นที่ดูแลการทำความสะอาด เตรียมความพร้อมในการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลนครสงขลาที่ต่อเนื่องกับถนนของ อบจ.สงขลา จำนวน 3 สายตามข้อเสนอของเทศบาลและในพื้นที่สนามกีฬาติณสูลานนท์