นายกอบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดการอบรม English Camp รุ่นที่ 3

    2017-05-29 10:44:37
    26 พ.ค. 60 เวลา 09.30 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกอบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดการอบรม English Camp รุ่นที่ 3 ณ ศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้ (กศน. ภาคใต้) ซึ่งปีนี้ อบจ.สงขลา จัดอบรมจำนวน 3 รุ่น