นายกอบจ.สงขลา ให้การต้อนรับ ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

    2017-05-29 10:43:56
    26 พ.ค.60 (07.30) นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกอบจ.สงขลา ให้การต้อนรับ ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ พร้อมคณะ ในโอกาสมาเข้าพบเพื่อปรึกษาในการที่จะทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับทางอบจ.สงขลา ในเรื่องของการเรียนการสอนทางด้านอาชีวะ โดยปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนหันมาให้ความสนใจด้านสายอาชีพ แทนที่จะมุ่งแต่การเข้ามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งมอบกระเช้าสุขภาพ ณ บ้านพัก ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา