นายก อบจ.สงขลา ให้การต้อนรับท่านผู้พิพากษา หัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา

    2017-05-19 15:21:59
    16 พ.ค.60 (13.30 น.) นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ให้การต้อนรับท่านผู้พิพากษา หัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ศาลสงขลา และเจ้าหน้าที่ของศาล ที่มาเยี่ยมชมการปฏิบัติหน้าที่ของ อบจ.สงขลา โดยเฉพาะด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนด้านคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะ CCTV และการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา