นายก อบจ.สงขลา ประชุมร่วมกับ พล.ท. ปิยะวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4

    2017-05-19 15:09:34
    16 พ.ค. 60 (10.00 น.) นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ประชุมร่วมกับ พล.ท. ปิยะวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 ณ มทบ. 42 ค่ายเสนาณรงค์  เพื่อร่วมกันเตรียมการจัดกีฬากองทับบก ที่กองทัพภาคที่ 4 จะเป็นเจ้าภาพ ในเดือนมีนาคม 2561