นายก อบจ.สงขลา ตรวจเข้มการทำงานภายในอาคารสนามติณสูลานนท์

    2017-05-19 14:46:27
    15 พ.ค.60 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตรวจเข้มการทำงานภายในอาคารสนามติณสูลานนท์ ซึ่งขณะนี้การทำงานของฝ่ายต่างๆ ของผู้รับจ้างในแต่ละชั้น กำลังเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ พร้อมสั่งให้เก็บรายละเอียดทั้งหมด