นายก อบจ.สงขลา เปิดบ้านรับเรื่องราวร้องทุกข์ ข้อคิดเห็น จากกลุ่มองค์กรต่างๆ และประชาชนทั่วไป

    2018-03-25 09:11:27
    25 มีนาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เปิดบ้านพักในช่วงวันหยุด รับเรื่องราวร้องทุกข์ พร้อมทั้งฟังปัญหา ข้อคิดเห็น คำแนะนำและข้อเสนอแนะ จากกลุ่มองค์กรต่างๆ และประชาชนทั่วไปในจังหวัดสงขลา ที่เข้าพบ และร่วมจิบน้ำชายามเช้า ณ บ้านพักเขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา