รองปลัดอบจ.สงขลา ให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลนาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง

    2017-05-16 09:59:09
    15 พฤษภาคม 2560 นายอัฐชัย พรหมมณี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลนาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง ในการศึกษาดูงาน เรื่องการป้องกันการทุจริต ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี (ชั้น4) อบจ.สงขลา