นายก อบจ.สงขลา ตรวจดูความคืบหน้าของอาคารสนามติณสูลานนท์อย่างต่อเนื่อง

    2017-05-15 11:02:17
    13 พ.ค. 60 เวลา 09.30 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตรวจดูความคืบหน้าของอาคารสนามติณสูลานนท์อย่างต่อเนื่อง พร้อมกับลงต้นไม้เพื่อปรับภูมิทัศน์ โดยวันนี้นายสมชาย จันทรประทิน รองนายกเทศบาลนครสงขลา ได้นำเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครสงขลา ทำการเก็บกวาดขยะและตัดกิ่งไม้บริเวณด้านนอกรอบสนามติณสูลานนท์ และกองช่าง อบจ.สงขลา ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยปรับภูมิทัศน์สนามฯด้วย