นายกอบจ.สงขลา ต้อนรับและส่งเพื่อนพ้องน้องพี่ ค่ายอาสาราม-ทักษิณ

    2017-05-15 10:28:50
    14 พ.ค. 60 เวลา 07.30 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกอบจ.สงขลา ต้อนรับและส่งเพื่อนพ้องน้องพี่ ค่ายอาสาราม-ทักษิณ ที่มาร่วมงานรามทักษิณสัมพันธ์ 60 คนสองเล 12-14 พ.ค. ที่ปีนี้พี่น้องค่ายรามทักษิณ สงขลาเป็นเจ้าภาพนัดพบปะกัน ร่วมสองร้อยคน