นายกอบจ.สงขลา เปิดงานอบจ.สัญจร ภาคค่ำ พบกับพี่น้องประชาชนในอำเภอสทิงพระ

    2017-05-15 10:22:31
    11 พ.ค.60 เวลา 20.30 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เปิดงานอบจ.สัญจร ภาคค่ำ พบกับพี่น้องประชาชนในอำเภอสทิงพระ ในโครงการวัฒนธรรมสัญจร สืบสานมรดกเมืองใต้ อบจ.สงขลา โดยพบกับหนังน้องเดียว ลูกทุ่งวัฒนธรรม ณ วัดจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา